— Regelverket var for rigid og firkantet. Vår oppgave er å legge til rette for at folk kan starte ny virksomhet, og ikke legge hindringer i veien for nyskaping, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Departementet bekrefter at endringene kommer som et resultat av at Fædrelandsvennen tidligere i vinter tok opp saken. Node-sjef Anne-Grete Ellingsen har også skrevet brev til arbeids- og sosialminister Annike Hauglie og bedt henne rydde opp i det hun beskrev som et svært demotiverende regelverk for arbeidsledige gründere. Det hun siktet til var at arbeidsledige gründere må ha vært registrert som arbeidssøker hos Nav i minimum tre måneder for å beholde ytelser fra Nav under etablering av ny næringsvirksomhet.

- Aldri forstått begrunnelsen

Anniken Hauglie sier til Fædrelandsvennen at hun aldri har forstått hvorfor regelverket har blitt tolket på denne måten, men at det viktige nå er å rydde raskt opp så det blir lettere å starte for seg selv.

— Omstilling krever mye av oss, og regjeringen ønsker å legge til rette for at folk som ønkser å prøve seg som gründere får den oppbackingen de behøver. Denne endringen vil kunne gi gründere motivasjon i startfaset og skape grobunn for nye, gode ideer, sier hun.

Tirsdag gikk det ut brev fra departementet til Arbeids- og velferdsdirektoratet med instruks om en ny tolkning folketrygdslovens paragraf som regulerer dagpenger under etablering av virksomhet. Innen 14 dager skal den nye tolkningen være satt ut i livet hos landets Nav-kontorer.

- Rydder hindringer av veien

— Med dagens situasjon i arbeidsmarkedet er det viktigere enn noen gang å rydde av veien hindringer for gründere som vil skape ny virksomhet og arbeidsplasser. Det er ingen grunn til at arbeidsledige som vil skape ny virksomhet ikke skal kunne konsentrere seg om det fra første stund, framfor først være aktiv jobbsøkende, sier Anniken Hauglie.

Statsråden har også foreslått å endre regelverket for dagpenger og utdanning, slik at det skal bli enklere for permitterte og arbeidsledige å fullføre påbegynt utdanning. Det foreslås også at adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet utvides fra 9 til 12 måneder.