• Ledelsen ved Returkraft har sendt brev til sine eiere der de advarer mot konsekvensene av nye regler som snart kan være vedtatt. Ifølge administrerende direktør, Odd Terje Døvik, kan de bli nødt til å stenge deler av året og renovasjonsgebyret kan komme til å øke. Alternativet er at eierkommunene dekker fremtidige underskudd. FOTO: Erling Slyngstad-Hægeland

Returkraft kan bli stengt fra mai

Returkraft advarer kommuner i Agder om at renovasjonsavgiftene kan øke med flere hundre kroner og at anlegget kan bli stengt i deler av året.