• Kari Seland har sykdommen multippel sklerose og er helt avhengig av hjelp til å blant annet komme seg i seng om kvelden. Hun frykter for hva nedskjæringer i kommunens nattevakt vil få å si. FOTO: Jarle R. Martinsen

Frykter kutt i natt-tjenesten

Kari Seland er helt avhengig av hjelp for å komme seg i seng. Nå frykter hun de varslede nedskjæringene i åpen omsorg om natta.