Det skal skje via statsbudsjettet de neste sju årene. — Vi har drøftet oppfølgingen av at politikerne sa nei til OL. De pekte på at vi heller trengte et anleggsløft og midler til breddeanlegg over hele landet, sa idrettspresident Børre Rognlien under idrettsstyrets åpne time onsdag.

— Vi tar muligheten på alvor og sier ja til dette anleggsløftet. Derfor har vi vedtatt at vi skal jobbe for at det skal bevilges 1 milliard kroner hvert år over statsbudsjett i årene fra 2015 til 2022. Vi skal jobbe mot de politiske myndighetene for å få dette til. Vi skal hele tiden minne og konfrontere dem om dette, sa Rognlien.

Idrettsstyret har de siste fire årene jobbet for en endring av tippenøkkelen, og at de nå har fått 64 prosent av tippemidlene mener de er et helt annet løp.

— NIF går nå i bresjen for tidenes løft for å få bygget flere idrettsanlegg over hele landet. Etterslepet må bort i løpet av kort tid. Vi merker oss med stor glede at en rekke politikere lokalt, regionalt og nasjonalt under OL/PL 2022-prosessen påpekte nettopp dette behovet. Vi tar derfor det politiske Norge på alvor og utfordrer dem til å prioritere tidenes idrettsanleggsløft for å styrke arbeidet for å skape et mer aktivt og helsefrembringende Norge, sier Rognlien.

Gerd Kristiansen var også til stede under idrettsstyrets åpne time på Ullevaal onsdag. (©NTB)