• Lars Erik Eikaas (t.v.) jobber som industrimekaniker på andre året, mens Per Anders Skovly (midten) er lærling hos Jens Try (t.h.) i Maskin og Transportteknikk AS i Søgne. Begge er rekruttert inn i bedriften fra Søgne videregående skole, og hjemmehørende i kommunen. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

- De beste nevene kommer fra bygda

Næringslivet i Søgne og Songdalen vil ha ny videregående skole på Tangvall, i hjertet av fylkets viktigste håndverkerkommune.