Menigheten Samfundet utga en egen bibel i 2006. Denne baserer seg på Det norske bibelselskaps bibelutgave fra 1978/85 (ikke siste oversettelse fra 2011). Samfundet har ikke anledning til å endre teksten, men etter avtale med Bibelselskapet, kan Samfundet legge til egne henvisninger/noter. I disse henvisningene forklarer lederne sine medlemmene hvilke elementer i Bibelselskapets tekster som "ikke kan benyttes, men må erstattes" med tekster Samfundet mener er riktigere. Menigheten Samfundet utga en egen bibel i 2006. Denne baserer seg på Det norske bibelselskaps bibelutgave fra 1978/85 (ikke siste oversettelse fra 2011). Samfundet har ikke anledning til å endre teksten, men etter avtale med Bibelselskapet, kan Samfundet legge til egne henvisninger/noter. I disse henvisningene forklarer lederne sine medlemmene hvilke elementer i Bibelselskapets tekster som "ikke kan benyttes, men må erstattes" med tekster Samfundet mener er riktigere. Foto: Eirik Andresen

I Menigheten Samfundet sier de nei til å stemme ved valg og nei til barnetog på 17. mai