• Menigheten Samfundet utga en egen bibel i 2006. Denne baserer seg på Det norske bibelselskaps bibelutgave fra 1978/85 (ikke siste oversettelse fra 2011). Samfundet har ikke anledning til å endre teksten, men etter avtale med Bibelselskapet, kan Samfundet legge til egne henvisninger/noter. I disse henvisningene forklarer lederne sine medlemmene hvilke elementer i Bibelselskapets tekster som "ikke kan benyttes, men må erstattes" med tekster Samfundet mener er riktigere. FOTO: Eirik Andresen

I Menigheten Samfundet sier de nei til å stemme ved valg og nei til barnetog på 17. mai

De siste årene har Samfundsstyret revurdert en del av reglene sine. Gamle advarsler er erstattet med nye, og "Deilig er jorden" kan synges selv om "jorden er forbannet".