• Sol Johansen (sittende) legger siste hånd på veggbildet der Stephanie Hyunh er modell. I bakgrunnen er Henriette Kristensen og Ingeborg Rommetveit Birkedal snart ferdige med sitt verk. FOTO: Lars Hollerud

Elever henger på veggen

Årets niendeklassinger på Grim setter varige spor på skolen. I alle fall på veggene i skolens vestibyle.