• Dette er Nybyen B, der beboerne flyttet inn i 2009. Striden står i første rekke om lekkasjer knyttet til ventilasjonskassene på taket, som ikke var tekket mot regn. FOTO: Reidar Kollstad

Søksmål etter lekkasjer i Nybyen

Beboerne i de 87 leilighetene er ikke tilfreds med måten eiendomsinvestor Tore Gustav Drivenes håndterer fuktproblemer på.