STAVANGER: Den såkalte teknomobbingen øker i takt med den teknologiske utviklingen.

Mer enn 50.000 barn og unge mobbes daglig, og mye av mobbingen skjer ved bruk av mobiltelefon og PC, sier professor Erling Roland ved Universitetet i Stavanger. Meldinger på SMS og MSN griper om seg, og barn helt ned i seks-sjuårsalderen bruker meldingene til å mobbe andre.

— Det spesielle med teknomobbingen er at du ikke kan se offerets reaksjoner, sier Roland til NRK.

Han mener denne formen for mobbing er vanskelig å oppdage, og peker videre på at mange foreldre ikke behersker de tekniske hjelpemidlene godt nok til å ha oversikt over det som skjer.