Vennesla kommune - februar

Oversikten omfatter tinglysninger i Vennesla for februar måned 2006.