Kristiansand - Mandal: 12 minutter

Det kan bli en realitet dersom Høyre får gjennomslag for sitt forslag om høyhastighetstog i Sør-Norge.