• DØMT FOR VOLD: En 16-åring og 18-åring er i Kristiansand tingrett dømt til 120 timers samfunnsstraff.

Samfunnsstraff for blind vold

En 16-åring fra Vennesla og en 18-åring fra Kristiansand er dømt til samfunnsstraff for å ha utøvd grov, uprovosert vold mot en 18 år gammel venndøl.