• Problemer: - Vi får ikke gehør verken hos den lokale ledelsen eller hos regionledelsen, sier Karl Johan Johannessen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) og Hilde Aabel i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF). FOTO: KRISTIN ELLEFSEN

- Ledelsen må ta ansvar

De tillitsvalgte i Kristiansand fengsel sier den lokale ledelsen og regionledelsen sammen må ta ansvar for det dårlige arbeidsmiljøet.