Kjøper pasientsenger til tungvektere

Snittvekta på pasienter som innlegges på sykehus øker stadig. Det har sykehuset i Arendal tatt konsekvensen av og kjøpt senger som tåler inntil 225 kilo.