• HISTORIE: 1800-tallshuset i Kleven 2 ble i går revet for å gi plass til ny seksmanns-bolig. FOTO: Espen Sand

Jevnet med jorden

Naboklagene rundt huset i Kleven 2 nådde ikke frem. I går ble huset fra 1826 revet.