LILLESANDKaLdvell — Eika har utrolige egenskaper og blir en stadig viktigere miljøfaktor, sier ildsjelen Leif Lindland.Han mener eikas historie tilsier at den også bør bli Lillesands turistattraksjon fremover. - Vi har Blindleia som trekkplaster, men det var eika som i sin tid fikk fart på utviklingen i byen. Her ble det bygd egen parkettfabrikk, for øvrig landets eneste som kun produserte massiv eikeparkett, sier han og inviterer med på rusletur innover skogen på Kaldvell, hvor vi tråkker varsomt i et vakkert fredet eikefelt.Her ligge «millenniumsfeltet» der eikeplantene er gjerdet inne. Midt i området er det bygd et amfi i eik. - Vi mangler bare en scene, som også bør være i eik kjerneved. Dette kan bli et ypperlig sted for konserter og utendørsforestillinger, sier Lindland. MILJØGLØd.

Engasjementet til den tidligere eieren av L-Tre har tent en miljøglød også på politisk plan.- Eik er et svært holdbart materiale som ikke trenger tilførsel av soppdrepende midler for å motstå sopp og råte, sier Hans-Thomas Nicolaisen (KrF).I en interpellasjon til bystyret spør han om ikke flere i fremtiden bør benytte eik til erstatning for materialer som er kunstig tilført konserverende midler gjennom impregneringer. TREETS DAg.

Nicolaisen viser til arbeidet som pågår med å få til en felles miljøplan for hele Knutepunkt Sør og han er opptatt av hvordan budskapet skal formidles ut til innbyggerne. Hans ønske er å få til en felles markering slik at beboerne i kommunene oppfatter at planen har appell og relevans til dagliglivet.- Kan det være en mulighet å lansere treets dag i Lillesand og kanskje også i Knutepunktet, spør Nicolaisen. - Et kjempebra innspill. Vi er kjent med eikas stilling i Lillesand med historie helt tilbake til 1600-tallet, ser ordfører Arne Thomassen. Treskjærer Leif Lindland er glad for responsen. - Fantastisk viktig. Ved å bruke eik i stedet for trykkimpregnerte materialer skåner vi miljøet. Jeg hilser alle tiltak som bidrar til å ta bedre vare på miljøet vårt, sier han. MARIANNE GAUSLAA