SØGNE TANGVALLNår Søgne Ungdomslags ungdomsteater setter opp stykket «Ville tilstander», er det med søkelys på ungdomsproblemer.— Her tar vi opp uønsket graviditet, mobbing, rus og angst, forteller instruktør Elisabeth Mikkelsen.Teatergruppen består av 14 ungdommer mellom 14 og 19 år. Alt som vises i stykket har de selv laget. Innholdet er vist til foreldre, andre ungdom og lensmannen, for å se om det er realistisk.- Og det har vi fått vite at det er, sier Mikkelsen. Hun understreker at stykket er satt på spissen, og at Søgne ikke skiller seg mer negativt ut enn andre steder.- Men temaet opptar jo oss alle, sier hun. Stykket vises på Heimklang i Tangvall søndag klokken 20 og mandag klokken 19.JARLE R. MARTINSEN