• ORDNER OPP Konfliktrådet i Agder løser opp i saken, her konfliktrådsleder Arne Værland. FOTO: Nina Skråmestø Nesheim

Konfliktrådet innfrir

Av avtalene som Konflikrådet setter opp blir 93 prosent oppfylt.