Uhell med betongbil

En betongbil havnet i grøfta på Kaldvell.