Vil ha ti nye år med bompenger

Fylkesrådmannen i Aust-Agder vil ha ti nye år med bomstasjon i Setesdal.