• HAUGEVIS: Odd Jarle Korsvik i Lillesand Røde Kors med de store sekkene fulle av tombokser. Det blir det penger av.

Pengene flasker seg

– Det er utrolig. Vi har samlet inn 565 kasser med tomflasker og 38 store sekker med bokser. Det gir oss 26.000 kroner og en fin miljøgevinst, sier Dagfinn Bakkemoen og Odd Jarle Korsvik i Lillesand Røde Kors.