Trailervelt med øl og brus

En trailer veltet mandag ettermiddag ved Gluggevatnet i Kvinesdal.