• FOTO: Kystatlas

Stanser all sprengning etter uhell

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har etter gårsdagens sprengningsuhell på Solfjelltomta i Tvedestrand valgt å stanse alt sprengningsarbeid på stedet.