Innbruddsbølge i vest

Både skole, forretninger og hytter har hatt besøk av uvelkomne gjester i helgen.