Kjeppjagde lisenskontrollør

Ble kjeppjagd og slått av misfornøyd TV-eier.