Disse veiene kommer

Det er særlig på E 39 det er langt fram til stamveien gjennom Agder-fylkene har fått fullgod standard.