Ber om millioner til sosial utvikling på Sørlandet

Likestillingssenteret ved Universitetet i Agder ber staten om flere millioner kroner til prosjekter som skal kartlegge og forbedre sosiale forhold på Sørlandet.