Brannen luftes ut av Byhallen

Dagen etter brannen i Byhallen står vinduene på vidt gap, i et forsøk på å lufte ut lukten av brann. De ansatte i Byhallen har ikke et ideélt arbeidsmiljø i dag.