• REAGERER: Hans Petter Aanensen synes det er surt å bli straffet med bot fordi kommunen ikke brøytet veien. FOTO: Lars Hollerud

Fikk bot for nødparkering

Hans Petter Aanensen liker ikke å måtte betale for manglende brøyting.