Ansvar hos huseier

— Folk har for lite kunnskap om hvem som er ansvarlig, mener advokat Kim Danielsen i advokatfirmaet Kjær & Co i Kristiansand.