• Politimester Bjørn Hareide tok æren for mye under snøkaoset i Kristiansand. Det har fått rådmannen til å reagere meget kraftig. FOTO: Amund Hestsveen

Mener Hareide snakket usant

Rådmannen i Kristiansand mener politimester Bjørn Hareide snakket usant om snøkaoset og politiets rolle i krisehåndteringen.