• HIT: Her, like før den nye Travparken bru, blir firefeltsveien snevret inn til to felt igjen. Inntil 1. juli neste år blir det bare to felt videre østover til Lillesand. FOTO: Vidar Fløde

Fortsatt anleggstrafikk øst for Dyreparken

Fra Travparken bru og videre noen få kilometer østover fra Dyreparken vil anleggsarbeid på den nye motorveien fortsatt innvirke på trafikkavviklingen.