Oslo Forlik om erstatningStaten har inngått forlik om erstatning i Fritz Moen-saken. Conrad Svendsen Senter og stiftelsen Signo får rundt 20 millioner kroner, opplyser stiftelsen. Senteret og eierorganisasjonen Signo var svært skuffet over erstatningsbeløpet på 16 millioner kroner som de ble tilkjent av Justissekretariatene i begynnelsen av mars. Kravet etter de feilaktige drapsdommene mot Fritz Moen var opprinnelig på 28 millioner kroner. Statsadvokaten i Sør-Trøndelag hadde innstilt på 23 millioner kroner. ©NTB Oslo Haga foreslo ArnstadOlje— og energiminister Åslaug Haga (Sp) innrømmer nå at det var hun som foreslo at departementet skulle ta kontakt med tidligere Enova-sjef Eli Arnstad. Statsråden har tidligere sagt at det ikke har vært mulig «å identifisere hvem som kom på dette først». Men i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går det fram at det var Haga selv som først brakte Arnstads navn på bane. Haga mener de nye opplysningene er uproblematiske. ©NTB Oslo Forundret over konsulentrotRiksrevisor Jørgen Kosmo er forundret over at departementene ikke har forsikret seg om at store konsulentavtaler blir inngått etter regelboka. Flere ganger har Riksrevisjonen påpekt alvorlige brudd på regelverket for offentlige innkjøp. Likevel er departementene i tvil om alle konsulentavtalene de har inngått de siste par årene er lovlige. I flere departementer er arbeidet med å ettergå konsulentavtalene i full gang. ©NTB Oslo Rekordmange arbeidsinnvandrereOver 85.000 utlendinger hadde gyldig arbeidstillatelse i Norge i mars. Det er 25.000 flere enn på samme tid i fjor og ny rekord. Ifølge UDI er det polske arbeidere som utgjør den største gruppen arbeidsinnvandrere i Norge. ©NTB