Barneforestillinger: Jeg viser til innlegg i avisen den 15. april der det klages på reklame vist før barneforestillinger på Fønix kino. Far og sønn (9år) har vært på kino og sett «SOS Svartskjær». Begge reagerer på at det vises reklame, i dette tilfellet 14 minutter, før filmen begynner. Det strider ikke mot norsk lov å vise reklame før barnefilmer, men i Kristiansand har vi et regelverk som sier at det ikke skal vises levende reklame på barnefilmer som starter kl. 18.00 eller tidligere. Kristiansand er en av to kinobyer som har denne regelen. Kristiansand Kino taper anslagsvis en halv million kroner i året på dette, men eieren (Kristiansand kommune) har likevel valgt å gjøre dette, nettopp for å beskytte barn mot unødvendig reklame. Det er altså anledning til å vise reklame før barneforestillingene, men det skal kun være «stillbilder». Normalt er dette ca 5 minutter reklame, og den er normalt heller ikke rettet spesielt mot barn. I dette tilfellet, som beskrives i leserinnlegget, ser det ut til at det har skjedd en glipp, ved at det har blitt vist en reklamebolk som egentlig er beregnet på forestillinger som starter etter klokken 18.00. Jeg beklager det, og jeg har tatt opp dette med leverandøren av reklamen, som har opplyst at de skal skjerpe rutinene på dette. Det skal også Fønix kino gjøre. Når dette er sagt, så kan jeg på mange måter være enig med klagerne i at det hadde vært gunstig om vi kunne harr reklamefrie kinoforestillinger, men dessverre er det slik at uten reklamen ville kinoen gått med store underskudd, eller vi måtte ha økt billettinntektene betydelig. Vår erfaring er at publikum aksepterer reklamen når de vet at alternativet hadde vært høyere billettpriser og kanskje også et dårligere kinotilbud. Så får det heller være en fattig trøst at Kristiansand Kino må følge et kommunalt regelverk som tilsier at vi har mye mindre reklame før barnefilmene enn det alle andre kinoer har. Petter BenestadKinodirektør