• STATNETTBÅL: Slik kvitter Statnett seg med spesialavfall. Entreprenørselskapet Dalekovod lager ulovlig søppelbål av rester etter byggingen av 420kV kraftledningen gjennom Setesdal. FOTO: Johs Bjørkeli

Statnetts søppelbål etterforskes

Politiet vil ikke anmelde søppelbålet, men sikrer bilder av skrotet i tilfelle kommunen anmelder.