- Må få orden på de tekniske problemene

Vegtrafikksentralen i Porsgrunn skal overvåke tre tunneler på nye E18. Teknisk trøbbel er årsaken til at opplæringen ikke kom i gang som planlagt.