Utsetter kraftverkutbygging i Bykle

Agder Energi må utsette anbudsprosessen til å bygge Brokke Sør/Nord og Skarg kraftverk.