• Diagrammet viser det gjennomsnittlige mestringsnivået blant elever i 5.klass, fordelt på fylker. Resultatene fra 2007-2009 er også inkludert i oversikten. KILDE:UTDANNINGSDIREKTORATET

5.-klassinger i Vest-Agder bedre enn i Aust-Agder

Kun i Oslo og i Akershus er de bedre enn i Vest-Agder.