Lokalt

Vil ha færre nasjonale prøver

– Det er bruken av prøvene som er hovedproblemet. En undersøkelse som i utgangspunktet skal brukes til å hjelpe hver enkelt elev blir heller brukt som et grunnlag for sammenligning, sier Hans Fredrik Grøvan om de nasjonale prøvene. Foto: Jacob Buchard