Lokalt

– Har stor forståelse for frustrasjonen

Fra venstre: Stig Ulland, lektor i realfag, Ragnhild Holme Qvist, realfagslærer og koordinator på forskerlinja, avdelingsleder Åse Lene Kjellevold og rektor Odd Ivar Hjetland. De fire frykter for framtida til forskerlinja på Vågsbygd videregående skole. Bak dem står noen av de 90 elevene som går på linja. Foto Tormod Flem Vegge