Tar tunnelarbeid opp med statsråden

Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) tar den lange stengingen av E 39-tunnelene i Kvinesdal opp med samferdselsminister Jon Georg Dale.

Publisert: Publisert:

Høyres Ingunn Foss er misfornøyd med at det tar så lang tid å rehabilitere E 39-tunnelene i Lyngdal og Kvinesdal. Her Teistedaltunnelen. Foto: Torbjørn Witzøe

  • Torbjørn Witzøe

KVINESDAL: Stortingsrepresentanten som selv er bosatt i Lyngdal, leverte mandag et skriftlig spørsmål til statsråden, der hun ber om svar på om det ikke er mulig å gjennomføre tunnelarbeidene raskere.

Før helga åpnet E 39-tunnelene mellom Lyngdal og Kvinesdal etter å ha vært stengt for all trafikk siden 19. august. I nesten fire måneder har all trafikk på europaveien mellom Lyngdal og Kvinesdal gått via Utsikten og Øyesletta i Kvinesdal. Omkjøringsveien har gitt bilistene minst 20 minutter lengre kjørevei.

Men jobben er ikke gjort. 1. mars 2020 vil tunnelene igjen ble stengt for å fullføre arbeidene med montering av sikkerhetsutstyr.

Ingunn Foss (H). Foto: Peter Mydske

Mye tungtrafikk

– Slik tunnelarbeidene gjennomføres veltes kostnadene over på næringslivet og pendlere. Den smale og svingete omkjøringsveien er også lite egnet for all tungtrafikken på europaveien. Heldigvis har en så langt unngått alvorlige ulykker, sier sier Ingunn Foss.

Konkret vil Ingunn Foss har statsrådens svar på om det er mulig å få til en ordning som gjør at arbeidet kan gjennomføres på kortere tid. Det mener hun vil bety mye både for trafikksikkerheten og samfunnsøkonomi.

Slik Ingunn Foss har oppfattet det, har det ikke vært arbeidet i tunnelene alle dager, og heller ikke i helger, kvelder og netter.

Vil koste mer

Stig Magnus Berg-Thomassen, som er prosjektleder for tunnel-rehabilitering i Statens vegvesen Region Sør, sier de har inngått en kontrakt med OPS-selskapet om å gjennomføre arbeidene på den måten som det gjøres.

– Stortingsrepresentant Ingunn Foss står selvsagt fritt til å spørre statsråden om hva hun vil. Vi vil selvsagt rette oss etter det som sentrale veimyndigheter bestemmer, men dersom vi skal få gjort arbeidene raskere må det også følge med penger, sier han.

Stig Magnus Berg-Thomassen sier at de har en forsvarlig omkjøringsvei på sommerføre, og at kolonnekjøring med ledebil ikke ville ha gitt bilistene noe kortere reisetid.

Det er OPS-selskapet Allfarveg AS som har ansvaret for å rehabilitere tunnelene. Daglig leder Dagfinn Røkenes sier at de har forholdt seg til de tidsrammene som Statens vegvesen har gitt for gjennomføring av arbeidene.

Mindre aktivitet i perioder

På spørsmål om det har vært arbeid i tunnelene i hele perioden som veien har vært stengt, svarer han som følger:

– Det har vært mindre aktivitet i enkelte perioder som vi har ventet på deler fra underleverandører, men på grunn av manglende sikkerhetsutstyr har det ikke vært mulig å åpne tunnelene i disse korte tidsrommene, sier han.

Dagfinn Røknes sier de ennå ikke kan si hvor lenge tunnelene vil bli stengt etter 1. mars, men arbeidene skal være ferdige før sommeren. Når de gjelder at tidsbruken tas opp med samferdselsministeren, så mener han det er noe Statens vegvesen må kommentere.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Torbjørn Witzøe torbjorn.witzoe@fvn.no
Publisert:

Les også

  1. Denne gangen var det ikke bare vogntog som skapte trøbbel

  2. Lange køer på E 39 etter tunnelstengning

  3. Her vil E 39-trafikken gå i flere måneder

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Ny E 39 Kristiansand-Lyngdal
  2. Lister