Gjenopplev valgkvelden her

Vi fulgte spenningen på valgkvelden tett, både i Kristiansand, Vennesla, Lindesnes og Lillesand.