Lokalt

Likfunn kan stamme fra gammel forsvin­ningssak

Et likfunn kobles nå mot forsvinningen til 18 år gamle Arne Odd Torgersen (innfelt) i 1955. Torsdag sjekket krimteknikere dette funnstedet i Mandal. Bildet av Torgersen er hentet fra boka «Emissær Skuland» skrevet av Gunlaug Nøkland som i 2005 omtalte mysteriet. Foto: Jarle R. Martinsen