Røyken ble sett fra omtrent hele byen – ett bygg ble hardt skadet og må rives

foto