Tilstanden var potensielt livstruende – måtte vente seks timer på operasjon

foto