• TRIVES: Til høsten har Jan-Ludvig Levinsen hatt Møglestu videregående som arbeidsplass i 30 år. FOTO: Jostein Blokhus

Suksess med praksis

Møglestu videregående i Lillesand har gode resultater med praksisplasser. Sentralt i arbeidet står avdelingsleder Jan-Ludvig Levinsen.