• Fengselet i Froland er planlagt på Blakstadheia. Dette prospektet ble utarbeidet da en rekke kommuner i begge Agder-fylkene kjempet om lokalisering. FOTO: GEIR OLAV KUVAAS

Froland får størst fengsel - Mandal minst

Froland får om lag 200 fengselsplasser, Mandal får 100 pluss fengselsadministrasjonen. Det er det motsatte av hva som lå i kortene fredag.