• Den gamle søppelfyllinga graves opp her ytterst på Tangen, NRK-bygget ses til venstre. Lastebilene går i skytteltrafikk til gjenvinningsstasjonen på Støleheia. Fyllinga består også av en del dumpede steinmasser. FOTO: Vegard Damsgaard

Fant godbiter i søpla på Tangen

For 50-60 år siden var det rotter og måker som herjet ytterst på "Lortetangen". Nå graves søpla vekk så bemidlede boligkjøpere kan flytte inn.