• FEIRING: Nasjonaldagen gikk elevene fra comenius-gruppa samlet bak egen fane i Lillesand. Dette semesteret har ungdomsskoleelevene fra Polen, Tyrkia, Estland, Frankrike, Tyskland, Spania og Norge studert blant annet demokrati. FOTO: Emma Fløde, LUS

Europas ansikter kom til Lillesand

Gjennom prosjektet Euroface knytter elever fra sju europeiske land bånd på tvers av landegrensene.